Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

“MEDENİYET KÖPRÜSÜ BEŞ ŞEHİRLİ” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kütüphanesi konferans salonunda “Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli” adlı panel düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bir projesi olan “Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli” paneli, Osmaniye İl Kültür Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşti. Örnek insanların topluma anlatımıyla özellikle gençlerin kendilerine idol alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleşen panelin başında ayrıca panele katılan 7 kız öğrenciye de kura ile KYK İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale gezisi armağan edildi. OKÜ'de düzenlenen panele Doç. Dr. Cengiz Gökşen, Prof. Dr. Mustafa Tunç, Osmaniye İl Kültür veTurizm Müdür Vekili GaripYıl, KYK İl Müdürü Oğuzhan Çetin ve KYK Kız öğrenci yurdu müdiresi Sevgi Sanahçakmaz ve öğrenciler katıldı.

Bir İdol, Bir İnsan

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Garip Yıl, açılış konuşmasında “ Şehirler insan ve insanla şehrin asla birbirine karıştırılmaması, şehirlerdeki medeniyet ve kültürlerin gelecek itibariyle şekillenrnesini sağlamaktır, şehirlilik kimlikleri bizleri nesiller boyu anmamıza vesile olacaktır. Bu beş değer bize Osmanlıdan Anadolu’da iz bırakanlar olarak tasvir edebiliriz. Bu panelde örnek isimlerden birini bile öğrencilerimiz idol olarak almayı başarabilirse bizim için bir başarıdır.Salondaki tüm katılımcılara teşekkür ederiz.” Dedi.

Açılışkonuşmalarından sonra konuşmacı olan öğretim görevlileri beş şahsiyetten olan Ahmet Süheyl Ünver ve Ekrem Hakkı Ayverdi hayatlarını ve yaşamlarından kesitleri anlattılar.Öğrencilerin büyük bi rilgi ile dinlediği panel konuşmacılara çiçek takdimi ile sona erdi.