Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

NEVRUZ ( Yenigün )

21 MART NEVRUZ KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

                                       

                                 İÇ  PROGRAM

  SAAT                                                 

10:00 - 10:05         Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı                        

10:05 - 10:20         Açılış  Konuşmaları

10:20 - 10:35        Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının Gösterisi

10:35 - 10:45        Nevruz Ateşinin Yakılması ve Demir Dövme

10:45 - 11:00        Halk Aşıklarından Deyişler

                                AŞIK  FEYMANİ  (Osman TAŞKAYA ) 

11:00 -11:30         Gösteriler (Osmaniye Yörükler Kültür Tanıtım ve Dayanışma Derneği

                              tarafından koyun kırpma yarışması)      

 

11:30 - 11:45          Halk oyunları gösterisi

11:45 – 1200         Fidan dikimi    

12:00 – 12:30     Yumurta Tokuşturma ve İkram (Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Nevruz

                                          Pilavı  –   Muhtarlar Deneğinden tatlı  –  Osmaniye Şanlıurfalılar Derneğinden

                                          Çiğ köfte  – Osmaniye Yörükler Kültür Tanıtma ve Dayanışma Derneğinden

                                          Sıkma ayran )

12:30                     Kapanış

  Yer: Osmaniye Müze Müdürlüğü Bahçesi          

 


Nevruz Bayramı

Nevruz/Yenigün

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.

Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.

Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.