Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

30 Oda Ve-Üzeri Konaklama Tesislerinde Güvenli Turizm Serifikası Zorunluğu

Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasına 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra da devam edileceğini bildiren ilgi (ç) Genelge ile bildirilmiştir.        
Ekte bildirilen Genelgede yer alan hususlar ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;      
Yazı.pdf