Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Başvurular

2 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 25904 sayılı "Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye'de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Türkiye'de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcıların çekim izinleri çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilmektedir.

Aynı yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğümüzden çekim izni alan şirketin/kurumun/kişinin; çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda ise,o mahallin bağlı olduğu kamu kurum  ve kuruluşundan ayrıca izin alması gerekmektedir.

Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü'nün 10.12.2020 tarihli ve  942936 sayılı yazısına istinaden Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılacak yerli çekim izni başvuruları https://cekimizni.ktb.gov.tr  web adresi üzerinde oluşturulan Yerli Çekim Bildirim Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

ÇEKİM TARİHİ, ÇEKİM İZNİ BAŞVURU TARİHİNDEN EN AZ 7 GÜN SONRA OLMALIDIR. DAHA ERKEN TARİHE SİSTEM İZİN VERMEMEKTEDİR.


Başvuru yapılırken çekim yapılması planlanan 
mekanların net olarak belirtilmesi gerekmektedir.Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fakıuşağı Mah. Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Cad. Cebelibereker Kültür merkezi OSMANİYE

T
el   : (0328) 780 17 00
Faks : (0328) 780 17 30
iktm80@ktb.gov.tr