Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Botanik Turizmi

        BOTANİK TURİZMİ

          Anadolu diyagonalı (Anadolu çaprazı)’nda bulunan Amanos dağları, Gökçedağ, Akçadağ, Bağdaş Yaylası Bölgesi, Düldül Dağı ve Karatepe-Aslantaş Milli Parkı botanik turizmi açısından önem arz etmektedir.

         Karatepe-Aslantaş Milli Parkı florası, Amanos dağları ve Doğu Toroslar ile ilişkili coğrafi konumu nedeniyle bu iki bölgenin mediteran kuşağı ile benzerlik taşımaktadır. 50 -600 m yükseltiler arasında arızalı topoğrafik yapı gösteren alan, alçak mediteran kuşak özellikleri sergilemektedir. Bu kuşakta kserofitik çalı ve orman toplulukları yayılmıştır, dere, ırmak ve göl kenarlarında farklı bir bitki örtüsü oluşmuştur. Orman alt örtüsünde yer alan Glycyrrhiza flavescens türü endemik yayılışı nedeniyle önem taşımaktadır.

          Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Maki örtüsü içerisinde yayılışı saptanan Anthemis arenicola var. arenicola, Trigonella raphina ve Scorzonera lacera endemik karakterli taksonlardır.

  • Botanik Turizmi
  • Botanik Turizmi
  • Botanik Turizmi
  • Botanik Turizmi