Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karacaoğlan

17. Yüzyıl saz şairlerinden olan Karacaoğlan’ın doğduğu yer ve mezarı, birçok Türk büyüğünde olduğu gibi, yurdun değişik yerlerinde olduğu ileri sürülmektedir. Hatta Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’da da doğup yaşadığı, mezarının da oralarda olduğu iddiaları, Karacaoğlan’ın bütün insanlık tarafından sevilen biri olduğunu gösterir.

Karacaoğlan’ın tek bir kişi olduğunu kabul etmek de gerçeklerle pek fazla örtüşmüyor bugün. Değişik zaman ve mekânlarda yaşamış birçok Karacaoğlan’ın olduğu; Karacaoğlan şiirlerindeki yer adlarından, kendisini İsmail, Halil, Hasan gibi farklı adlarla tanıtmasından da anlaşılmaktadır.

Karacaoğlan bir tarz, bir üslup olmuştur. “Türkü söylemek”, “Türkü çağırmak” yerine; “Karacaoğlan çığırmak” şeklinde ifade edilir Çukurova’da.

Şiirlerinde belirttiği gibi bizim yörenin Karacaoğlan’ı, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Farsak(Varsak) köyünde doğmuştur. Çukurovalı Karacaoğlan, Yörük obalarının Farsak(Varsak) aşiretindendir. Mezarı Düziçi ilçesinin Hodu yaylasındadır.

Anadolu’yu karış karış gezdiği, bunun yanı sıra Rumeli, Mısır, Trablus gibi bütün Osmanlı topraklarının her tarafını dolaştığı şiirlerinde görülür.

Şiirleri aşk, tabiat ve güzellik üzerine yazmış; özellikle göçebe Türkmen aşiretlerinin yaşayış, duygu ve düşünce özelliklerini yansıtmıştır.

Şiirlerini sade, duru ve insanımızın anlayacağı bir dille söylemesi, halkın içinden gelen biri olduğunu gösterir ve bu durum halk tarafından sevilmesinin en önemli sebebidir.