Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DOĞAKA 2021 Yılı Finansman Desteği Programlarının İlanı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının faaliyetleri kapsamında 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi
Finansman Desteği Programının (SERADES) ve 2021 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği
Programının (TUDES) 12 Nisan 2021 tarihinde ilan edildiği? Seracılığın Geliştirilmesi Finansman
Desteği Programı (SERADES) kapsamında seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan,
Çiftçi Kayıt ve Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı gerçek kişilere veya KOBİ'lere yönelik tasarlandığı?
toplam proje bütçesi 7.500.000 TL başvuru sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Hatay, Kahramanmaraş
ve Osmaniye Şubeleri üzerinden kullanacakları 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki yatırım
kredilerinin finansman maliyetinin Ajans tarafından karşılanacağı? Turizmin Geliştirilmesi Finansman
Desteği Programı (TUDES) kapsamında ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet
gösteren ya da gösterecek olan Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinin başvuru yapabileceği?
toplam proje bütçesi 7.500.00 TL başvuru sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Hatay, Kahramanmaraş ve
Osmaniye şubeleri üzerinden kullanacakları 250.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin
finansman maliyetinin Ajans tarafından karşılanacağı ilan edilmiştir.


 Söz konusu Mali Destek Programına ait başvuru rehberi www.doğaka.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.