Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi başvuru dilekçesi

 DUYURU METNİ

İlimiz İlçe Belediyelerinden 28.07.2021 
tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren konaklama tesislerinin 28.07.2022 tarihine kadar Valiliğimize (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne) basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Ekte yer alan Başvuru Formunun bilgisayar ortamında doldurulması ve başvuru formunda belirtilen formlar ile başvuru yapılması gerekmektedir.
ilgililere duyurulur.

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi  Dilekçe Örneği aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


Konaklama tesisi  Dilekçe Örneği aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Konaklama tesisi Dilekçe Örneği.docx