Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kuş Gözlem AlanıKASTABALA VADİSİ KIRMITLI KUŞ CENNETİ

Osmaniye merkez ilçedeki Amanos Dağlarının yüksek kesimleri Türkiye’de önemli kuş alanları içerisinde yer almaktadır. Göçmen kuşların göç yolu olarak kullandıkları bu yüksek kesimlerde leylek, arı şahini, kara çaylak, şahin ve küçük orman kartalı gibi türler görülebilir.

Kırmıtlı Sulakalanı, Kastabala Vadisi (AKD054) Önemli Doğa Alanı1 (ÖDA) içinde yer almaktadır. Doğa Derneği’nin yürüttüğü, BTC Boru Hattı Önemli Kuş Alanları (ÖKA) Projesi kapsamında 2004 ve 2005 bahar döneminde yapılan araştırmalar 2,3 sonucunda ise alanın ÖKA kriterlerini sağladığı anlaşılmıştır. Alana ÖKA statüsü kazandıran türler; gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax), alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) ve İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) dır. Alanda, aynı zamanda, nesli tehlike altında olan küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta), sığır balıkçılı (Bubulcus ibis), küçük balaban (Ixobrychus minitus) ve mahmuzlu kız kuşu (Vanellus spinosus) kızıl sırtlı örümcek kuşu, karabaşlı kiraz kuşu, saz delicesi, karabaşlı martı, Arap bülbülü, gece balıkçılı, kızıl şahin gibi aralarında nesli tükenme riski bulunun 100'e yakın kuş türü bulunmakta ve üremektedir. Biyolojik çeşitlilik bakımından öneme sahip bir alandır.

Kırmıtlı Sulakalanı’nın tür zenginliği, alternatif geçim kaynağı olarak önemi ve korunması konusunda yöre halkının bilinçlendirilmesi faaliyetlerine devam edilmekte, alanda kuş gözlem turizmi için fiziksel alt yapının hazırlanması ile alana kuş gözlem turlarının düzenlenmeye başlanması hedeflenmektedir.