Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ağcabey Cami

AĞCABEY CAMİ

Mülkiyeti Ağca Bey Vakfına aittir. Bahçe ilçesi belediye meydanında bulunan camiinin ilk defe ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Fakat mevcut kitabesine göre eser Ağca Bey isimli bir bey tarafından hicri 1224 ( Miladi 1809 )'da yaptırılmıştır. Diğer taraftan bugün yarı ahşap olan cami'nin kargır kısımları ile orjinal minaresinin, Dulkadiroğullarından Alaüddevle zamanında ve 1489-1490 tarihinde yapılmış olduğu ileri sürülmektedir.

Kare planlı olan Cami'nin beden duvarları moloz taşlardan oluşturulmuştur. Cami'nin üst örtüsünü ahşap kırma çatı oluşturmaktadır. Cami çatısı beden duvarları ile içerideki kesme taş kemerler ve sütunlar vasıtası ile taşınmaktadır.

Bahçe ilçesi dışında ve istasyon yakınında bir mezarlık içindeki iki türbeden biri Ağcabey’e, diğeri ise ailesine aittir. Türbelerin her ikisi de kare planda etrafı açık ve üzeri kubbelidir.

  • bahçe cami bahçe Ağcabey Cami.JPG
  • 11133672_502396359917792_8424376531964609324_n.jpg