Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

Tarihi ve Arkeolojik Sit : 195


Tescilli Höyükler : 5


Kültür (Tek Yapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 43